Поліська територіальна громада
Київська область, Вишгородський район

Порядок реєстрації народження   громадян України за кордоном

Дата: 25.10.2023 14:30
Кількість переглядів: 121

Фото без описуЮРИДИЧНА СТОРІНКА

сектор Іванківське бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги Вишневського МЦ з НБВПД інформує на запити жителів району

 

«Порядок реєстрації народження   громадян України за кордоном»

 

До сектору Іванківського бюро правової допомоги відділу надання безоплатної правової допомоги Вишневського МЦ з НБВПД звертаються громадяни району із проханням надати роз’яснення, щодо порядку реєстрації народження громадян України за кордоном.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

26 лютого 2022 року з метою забезпечення умов, спрямованих на доступ громадян до адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану, Міністерством юстиції України внесено зміни до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5.

Так, за тимчасової відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян заява про державну реєстрацію акту цивільного стану подається, а актовий запис цивільного стану складається в паперовій формі без використання програмних засобів ведення цього реєстру з подальшим обов’язковим внесенням відомостей цього актованого запису до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.

Тому, відсутність під час дії воєнного стану у консульській установі доступу до Державного реєстру актів цивільного стану не є підставою для відмови у реєстрації народження дитини

Добровільний порядок

Куди звертатися?

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.

Реєстрація народження дитини провадиться консулом з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження або за місцем проживання її батьків або одного з них за їх письмовою заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Якщо дитина народилася під час перебування матері на морському, річковому, повітряному судні, у потягу або в іншому транспортному засобі, то реєстрація народження провадиться у найближчій консульській установі.

Консул приймає та розглядає заяви громадян України, які проживають у його консульському окрузі та зареєстрували акти цивільного стану в органах реєстрації актів цивільного стану України, про внесення змін, доповнень та виправлень у записи актів цивільного стану, а також про поновлення втрачених записів актів цивільного стану.

Якщо реєстрація народження дитини провадиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в записі акта про народження, за письмовим бажанням батьків або одного з них, може бути зазначено фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом, що посвідчує факт її народження або місце проживання батьків.

Якщо місцем народження зазначається фактичне місце народження дитини, а не місце проживання її батьків, то про це робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток", яка під час реєстрації скріплюється підписами батьків або одного з них(заявників).

Під час реєстрації народження дитини за місцем її народження в актовому записі вказується фактичне місце народження.

Вартість

Реєстрація народження, смерті, а також видача первинних свідоцтв про реєстрацію цих актів цивільного стану провадиться без стягнення консульського збору.

Згідно пункту 13 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про Державне мито" від сплати державного мита звільняються громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану.

Строк реєстрації

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини - не пізніше трьох діб. Невиконання цього обов'язку є підставою для покладання на батьків дитини відповідальності, установленої законом.
Батько й мати, які перебувають у шлюбі між собою, записуються батьками дитини в актовому записі про народження за заявою будь-кого з них.

Якщо заява про реєстрацію народження надійшла після закінчення року з дня народження дитини і до досягнення нею 16 років, то реєстрація народження провадиться у консульській установі за місцем проживання дитини на загальних підставах як первинна, але після порядкового номера зазначається "Реєстрація з пропуском строку".

У цих випадках одночасно подаються документ медичного закладу про народження дитини, медична довідка про стан здоров'я дитини на момент реєстрації народження та документи, які підтверджують походження дитини, а саме:

  • свідоцтво про шлюб батьків,
  • про розірвання шлюбу,
  • про смерть батьків чи одного з них або відповідне рішення суду.

Реєстрація народження осіб, які досягли 16 років, провадиться в порядку, установленому Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Перелік необхідних документів

Реєстрація народження провадиться при пред'явленні:

  • документа медичного закладу про народження дитини. У виняткових випадках, при народженні дитини поза медичним закладом, - довідки лікаря, який подав допомогу при пологах. У разі народження дитини вдома без медичної допомоги факт і час народження повинні бути підтверджені підписом двох свідків, присутніх при пологах, із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, місця проживання і документів, що посвідчують їх особи, у графі "документи, що підтверджують факт народження дитини", а також медичним документом про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (приватного лікаря);
  • паспортних документів, що посвідчують особи батьків (одного з батьків). Якщо документ, який посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то відомості про другого з батьків у даному випадку зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство та національність в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються, про що робиться відповідний запис у графі "Для відміток". Надалі ці дані можуть бути доповнені відповідно до Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану;
  • документа, який є підставою внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства, спільна заява матері та батька дитини, якщо батьки не перебувають у шлюбі, спільна заява матері та її чоловіка про невизнання чоловіка батьком дитини, спільна заява батька дитини та чоловіка, який перебуває у шлюбі з її матір'ю).

У разі відсутності свідоцтва про шлюб для внесення відомостей щодо батька дитини, який перебуває у шлюбі з її матір'ю, витребовується копія відповідного актового запису.

Якщо батьки чи один з них не досягли 18-річного віку, то народження дитини реєструється у звичайному порядку. Згода батьків (опікунів) неповнолітніх батька або матері на реєстрацію народження дитини при цьому не потрібна.

Якщо реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою, то заявник повинен подати паспорт або паспортний документ, що посвідчує його особу. У цьому разі в графі "Для відміток" указуються серія, номер, дата видачі цього документа, а також орган, яким його видано.

Якщо дитина народилася під час перебування матері на транспортному засобі (морському, річковому, повітряному судні, у потягу тощо), консулу, який реєструє народження, подається також:

  • акт, складений посадовими особами (капітаном судна, командиром літака, начальником потягу) транспортного засобу за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер був на транспортному засобі).
  • вказаний акт та медичний документ про стан здоров'я дитини (у разі відсутності лікаря або фельдшера на транспортному засобі).

Строки розгляду питання

Свідоцтво про народження надається в день звернення, при умові наявності всіх необхідних документів.

Підстави для відмови

Особі може бути відмовлено в проведенні державної реєстрації народження у разі відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.

Судовий порядок

Пунктом 7 частини 1 статті 315 Цивільно процесуального кодексу України передбачено, що суд розглядає справи про встановлення факту народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження.

У цьому разі заявниками про встановлення такого факту можуть бути батьки особи, сама особа, орган опіки та піклування, прокурор.

На підставі встановленого факту народження особи в певний час орган ДРАЦС або дипломатичні представництва і консульські установи України проводять реєстрацію народження цієї особи та видає їй свідоцтво про народження.

Куди звернутися

Відповідно до ст. 316 Цивільно процесуального кодексу України України всі справи за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються в судах за місцем проживання заявника.

Громадяни України, які постійно проживають за межами країни, також мають право звернутися до суду загальної юрисдикції з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 316 ЦПК України підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду.

Вартість

Ставка судового збору у справах окремого провадження, до яких належить встановлення фактів, що мають юридичне значення, згідно статті 4 Закону України "Про судовий збір" становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду (з 1 січня 2023 року - 1073,60 грн.)

 

За відповідними консультаціями з вищевказаних питань громадяни можуть звертатися до сектору Іванківського бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги Вишневського МЦ з НБВПД, що знаходиться за адресою смт Іванків, вул. Івана Проскури, 26, телефон (045) 91 5-41-64

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги - 0-800-213-103, за яким кожен може отримати необхідну інформацію щодо надання правової допомоги.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи бажаєте Ви щоб на території Поліської ТГ увімкнули вуличне освітлення?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь